Deva va deveni capitala insignografiei în 2024.
Cel de-al XV-lea Congres de insignografie din România va avea loc în perioada 31 Mai-02 Iunie 2024, în Deva..
* Se va reveni cu detalii

Iaşi capitala insignografiei în 2023.
Stimaţi colegi.
Vă informăm pe această cale, că cel de-al XIV-lea Congres de insignografie din România şi cea de A XLVIII-a Expoziţie colectivă de insigne va avea loc în perioada 01-03 Septembrie 2023, în Iaşi, în cadrul Cercul Militar Iaşi.
Invitaţia şi condiţiile de participare pot fi descărcate de AICI,

Programul - Catalog al manifestației, poate fi studiat AICI.

Bucureşti capitala insignografiei în 2022.
Stimaţi colegi.
Vă informăm pe această cale, că cel de-al XIII-lea Congres de insignografie din România şi cea de A 47-a Expoziţie colectivă de insigne va avea loc în perioada 16-18 Septembrie 2022, în Bucureşti, în cadrul Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I".

SĂRBĂTORI FERICITE!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Conducerea Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, urează tuturor colegilor şi colecţionarilor din ţară şi străinătate, un Crăciun fericit şi un an nou cu sănătate şi prosperitate.

LA MULŢI ANI!

In atenţia membrilor ACIRSTIMAŢI COLEGI,

Vă comunicăm spre luare la cunoștință a hotărârii numarul 27 emisă de Consiliul de Coordonare Operativă din data de 7 Septembrie 2020, cu privire la organizarea anul acesta a Congresului Național de Insignografie.

Articol unic:

Anul acesta, din cauza pandemiei de Coronavirus 19, cel de-al XII-lea Congres Național de Insignografie NU VA AVEA LOC la Bârlad sau în altă locație.

Preşedinte ACIR, prof. Tiberiu Kelemen

COMUNICAT IMPORTANTSTIMAŢI COLEGI,

Ca urmare a situaţiei excepţionale create de răspândirea pe întreg teritoriu al ţării noastre a noului CORONAVIRUS, în urma consultării telefonice cu întregul staf al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, s-a hotărât, de comun acord, amânarea datei celui de-al XII-lea Congres Naţional de insignografie şi a celei de-a XLVI-a Expoziţii colective de insigne, ce urmau să aibă loc la Bârlad în luna mai 2020 pentru o locaţie şi o datăce vor fi comunicate ulterior, conform prevederilor art.7 paragraf „e” şi „f” din Statutul Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, în funcţie de evoluţia epidemiei în ţara noastră.
Dorim tuturor membrilor A.C.I.R. şi familiilor acestora multă sănătate!

Petroşani, 18 martie 2020

Preşedinte, prof. Tiberiu Kelemen
Prim-vicepreşedinte, Viorel Stroe
Vicepreşedinte, ec. Ştefan Dina
Vicepreşedinte, Beke Ernӧ
Vicepreşedinte, prof. Vilică Munteanu
Vicepreşedinte, Ilin Milan
Secretar, Dumitru Puşcaşu

Bârlad capitala insignografiei în 2020.
Stimaţi colegi vă informăm pe această cale, că cel de-al XII-lea Congres de insignografie din România va avea loc în perioada 22-24 mai 2020, în Municipiul Bârlad.
Anul acesta tematica jurizată va fi : „Eminescu – simbol al naţiunii române – 170 ani de la naşterea poetului naţional”.
Taxa de participare a membrilor ACIR este de 75 lei de persoană. Organizatorii nu pot asigura cazarea şi masa pentru persoanele însoţitoare, situaţie care duce la achitarea integrală de către aceştia a costurilor de cazare.
Informaţii suplimentare vor fi transmise în viitor şi pe taloanele de participare.

SĂRBĂTORI FERICITE!
Consiliul Director al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, doreşte membrilor ACIR şi tuturor colecţionarilor din ţară, un Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

IN MEMORIAM IONESCU AURELCu adâncă durere în suflet, anunţăm membrii asociaţiei, că în data de 5 septembrie 2019, a trecut la cele veşnice colegul IONESCU AUREL din Alexandria după o lungă şi grea suferinţă.


Dumnezeu sa-l odihnească în pace!

Comitetul de conducere.

Turnu Măgurele capitala insignografiei în 2019.


Vă așteptăm la al XI-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 45-a Expoziție colectivă de insigne.

Manifestările celui de-al XI-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 45-a Expoziție colectivă de insigne se vor desășura la Turnu Măgurele în perioada 07 - 09 Iunie 2019.

Comitetul de organizare.

SĂRBĂTORI FERICITE!
Comitetul Director al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, doreşte membrilor ACIR şi tuturor colecţionarilor din ţară, indiferent de domeniul pasiunii lor, dar şi celor care ne-au susţinut în activitate, un Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

Noutăţi insignografice
Va informăm pe această cale că ȋn cursul lunii februarie 2019, va apare numărul 19 al revistei de specialitate „Jurnalul insignografic”. Anul acesta jurnalul apare atât de târziu datorită faptului că unele articole ne-au sosit cu mare ȋntârziere. Pentru stabilirea unui tiraj optim va rugăm să vă abonaţi la această publicaţie pana cel târziu la data de15 ianuarie 2019. Preţul orientativ este de 35 lei/exemplar.
Solicitările se fac la tel. 0736466094.
Tot cu acestă ocazie vă mai informăm că, datorită faptului că nu au existat propuneri pentru emiterea unor insigne anul viitor, Consiliu de coordonare operativă, propune realizarea a două insigne care vor marca evenimente deosebite. O piesă este dedicată vizitei Papei ȋn România, despre al cărei preţ vă vom informa ulterior deoarece costul depinde de tiraj.
Cea de-a doua marchează emiterea primelor monete Popper ȋn Ţara de Foc, pentru care propunem macheta atașată.
Diametrul 30 mm. Culorile verde, negru sunt culorile internaţionale ale mineritului.
Preţ estimativ 15 lei.
Tirajul acestor piese va fi stabilit funcţie de solicitările făcute de către dumneavoastră la numărul de telefon menţionat mai sus.
Va atenţionăm că nu vor fi realizate piese suplimentare celor solicitate!

A.C.I.R. - UN DECENIU IN SLUJBA INSIGNEI ROMÂNEŞTI.Autori:
Prof. Tiberiu Kelemen
Dumitru Ioan Puşcaşu

Lucrarea care ȋi are autori pe prof. Tiberiu Kelemen şi pe Dumitru Ioan Puşcaşu prezintă o retrospectivă a activităţii Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România din momentul când la Petroşani a apărut ideea coagulării colecţionarilor de insigne ȋntr-o asociaţie de-sine-stătătoare până la momentul obţinerii certificatului de inscriere a acesteia ca persoană juridică fără scop patrimonial sub nr. 9992/278/2009 din 28 decembrie 2009.
A fost un drum lung, anevoios, marcat de 52 de apariţii la Judecătoria Petroşani, dar ȋn final s-a reuşit intrarea ȋn legalitate a asociaţiei, trecându-se după 35 de ani de la vis la realitate.
Au urmat primele provocări majore pentru tânăra asociaţie, adică organizarea congreselor naţionale de insignografie - cel mai important deziderat pentru păstrarea continuităţii ȋntâlnirilor noastre anuale. Cel mai mic eşec ar fi dus la pierderea ȋncrederii colegilor ȋn forma organizatorică aleasă şi destrămarea din faşă a asociaţiei.
Dar se pare că cei de la conducerea asociaţiei (aleasă la primul Congres, care a avut loc la Petroşani la data de 19 septembrie 2009) au găsit calea potrivită, iar după un deceniu asociaţia şi-a sărbătorit, la Băile Felix, momentul naşterii ei. Regretăm că o descriere a celui de-al X-lea Congres nu apare ȋn prezentul volum, deoarece lucrarea a apărut ȋnainte de desfăşurarea lui. Sperăm ca autorii să găsească soluţia ca să avem un tablou complet ȋn care să apară şi congresul lipsă.
Un viitor organizator va putea găsi ȋn lucrare sfaturi valoroase, de care ar trebui să ţină cont persoanele care vor avea probleme ȋn realizarea unei manifestări naţionale ȋn domeniul insignelor.
Pentru a veni ȋn ajutorul colecţionarilor, autorii au introdus un capitol ȋn care sunt prezentate toate insignelor, medaliilor şi plachetelor emise de asociaţie, ȋnsoţite de o scurtă descriere tehnică a fiecărei piese.
Ȋn următoarele capitole autorii ȋl conduc pe cititor, care poate fi mai mult sau mai puţin avizat, ȋn probleme insignografice prin realizarea asociaţiei precum: premiile acordate cu diverse ocazii, activitatea sau preocupările şi studiile membrilor A.C.I.R. dezbătute ȋn organele noastre de presă - „Jurnalul Insignografic” şi „Gazeta colecţionarilor de insigne”.
Nu putea fi exclusă din lucrare nici activitatea celor mai importante centre insignografice din ţară, precum Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” din Bucureşti, cea din cadrul Casei Colecţiilor din Târgu Secuiesc sau de la Vălişoara.
Lucrarea, foarte bine structurată, se ȋncheie cu un omagiu adus celor care au contribuit, fiecare după posibilităţile şi capacităţile sale, la propăşirea insignografiei româneşti, dar care au plecat „să se odihnească” puţin.
„A.C.I.R. - un deceniu ȋn slujba insignei româneşti” reprezintă o lucrare de referinţă ȋn insignografie, un reper şi un document deosebit de valoros, de care trebuie să ţină cont oricine va studia ȋn viitor istoria insignei din România.
Lucrarea profesorului Tiberiu Kelemen şi Dumitru Ioan Puşcaşu nu trebuie să lipsească din bibliotecile noastre de specialitate.
Autorilor le dorim mult succes ȋn activitatea viitoare, putere de muncă pentru a ne ȋncânta şi cu alte lucrări la fel de valoroase.

Viorel Stroe

Petrila.

Informaţii pentru Congresul al XI-lea şi cea de-a XLV-a Expoziţie colectivă de insigne.Ȋn ziua de 9 octombrie 2018, la Bucureşti, a avut loc şedinţa Consiliului director al asociaţiei, la care au participat:
- Preşedintele A.C.I.R. , prof. Tiberiu Kelemen;
- Vicepreşedintele pe zona Bucureşti, ec. Ştefan Dina;
- Vicepreşedintele pe zona Moldova, prof. Vilică Munteanu;
- Vicepreşedintele pe zona Ardeal, Beke Ernö.
Deoarece la Congresul al X-lea nu s-a stabilit tematica ce va fi jurizată, s-a luat următoarea hotărâre ȋn ceea ce priveşte acest subiect:
1) Componenta jurizată a celei de-a XLV-a Expoziţii colective de insigne va fi VÂNĂTOAREA.
2) Participanţii la această tematică vor putea prezenta 5 (cinci) panouri vânătoare care vor conţine insigne româneşti sau străine.
3) Expozanţii pot alege să participe fie la tematica generală fie la cea jurizată!

ATENŢIE!
Nu se admite expunerea la ambele tematici!

Se vor acorda următoarele premii:
- 1 premiu I
- 2 premii II
- 3 premii III
- 4 menţiuni
constând din piese pe care sunt redate scene de vânătoare.

Pentru departajarea exponatelor la tematica jurizată va fi alcătuit un juriu format din trei membri care nu expun la această secţiune.
Dorim mult succes membrilor A.C.I.R. ȋn organizarea exponatelor ȋn acest sens!
Pentru informaţii suplimentare :
Telefon 0736.466.094

Comitetul de conducere.

Al X-lea Congres Naţional de Insignografie şi cea de-a 44-a Expoziţie colectivă de insigne


Anul acesta Congresul Naţional de insigngrafie a avut loc ȋn staţiunea Băile Felix fiind organizat de către Firma ACCESORII PROD Oradea ȋn colaborare cu Asociaţia Colecţionarilor de Insigne din România.

Lucrările Congresului Naţional de insignografie şi cea de-a 44-a Expoziţie colectivă de insigne au fost dedicate:
- Centenarului Marii Uniri;
- 50 ani de la prima expoziţie de insigne din România;
- 10 ani de la ȋnfiinţarea Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România.
Toate aceste evenimente au fost marcate prin emiterea unor insigne jubiliare.

Vă informăm că după alegerile ce au avut loc cu ocazia Adunării generale din data de 26 mai 2018, conducerea A.C.I.R. are următoarea componenţă:

Preşedinte de onoare - PS † Galaction
Preşedinte A.C.I.R. - Prof. Tiberiu Kelemen
Prim-vicepreşedinte - Viorel Stro
Vicepreşedinte zona Ardeal - Beké Erno
Vicepreşedinte zona Banat - Ilin Milan
Vicepreşedinte zona Bucureşti - Ec. Ştefan Dina
Vicepreşedinte zona Moldova - Prof. Vilică Munteanu
Secretar - Dumitru Ioan Puşcaşu
Casier - Ileana Pardos

Tot ȋn cadrul Adunării generale au fost aprobate următoarele taxe pentru anul 2018-2019:
- taxa ȋnscriere 35 lei
- cotizaţie anuală 30 lei
- insigna ACIR ce se primeşte la ȋnscriere 5 lei
- taxă participare la Congresul Naţional de insignografie
pentru membrii A.C.I.R. -75 lei
pentru ȋnsoţitori sau alte persoane -150 lei

Ȋn cadrul Adunării generale au fost aprobate o serie de modificări ale Statutului asociaţiei. Noul text al Statutului va fi publicat integral ȋn numărul 19 al Jurnalului insignografic.

Titlurile de „Colecţionar emerit” pe anul 2018 au revenit colegilor noştrii Ştefan Dina - Bucureşti şi Beke Ernó - Tg. Secuiesc. Trofeele au fost ȋnmânate de către preşedintele asociaţiei, prof. Tiberiu Kelemen.


Premiile „Floarea de colţ” acordate tinerilor colecţionari de insigne de către Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” de la Cercul Militar Naţional anul acesta au revenit următorilor:
Premiul I - Radu Şerban Dina din Bucureşti;
Premiul II - Beke Timea Anet din Tg. Secuiesc;
Premiul III - Fazakas Anna Sophia din Cluj.


Cu ocazia congresului ACIR din anul 2018, Comitetul Director ȋn urma concursurilor lansate ȋn 2017 a acordat următoarele premii:
Cel mai bun articol - domnului Marin Crişu din Braşov
Machetă a insignei congresului ediţia 2018 - Alexandru Gheorghe Turi din Deva
Crearea arhivei foto a asociaţiei - domnul Boer Gheorghe din Tg. Mureş.


Ȋn cadrul Congresului Naţional de insignorafie şi a celei de-a 44-a ediţie a Expoziţiei colective de insigne din anul 2018, spre jurizare a fost propusă tematica „TURISM”. Juriul format din : prof. Vilică Munteanu, ec. Mihai Silviu Ivan şi prof. Tiberiu Kelemen a stabilit următoarea ierarhizare a concurenţilor:

Premiul I - Ştefanov Titus din Arad;
Premiul I - Miatovič Slobodan din Pancevo (Serbia)
Premiul II - Simona Tudor din Vulcan jud. Hunedoara;
Premiul III - Pardos Ileana din Vulcan jud. Hunedoara;
Menţiune - Stroe Ecaterina din Petrila jud. Hunedoara;
Menţiune - Aurel Stanciu din Bacău;
Menţiune - Ştefan Samoilă din Braşov.


Premiile constând din cupe de diferite mărimi au fost oferite de către Firma ACCESORII PROD Oradea, manager general ing. Silviu Dobraş căruia ȋi mulţumim pentru ajutorul acordat şi ȋn această direcţie.
Din păcate pentru anul 2019 nu s-a propus nici o altă tematică, urmând ca ea să fie stabilită ȋn comun acord ȋntre Comitetul Director ACIR şi organizatorul congresului din anul 2019. Tematica stabilită urmând a fi comunicată ȋn timp util participanţilor.

Expozanţii la tematicile nejurizate au fost recompensaţi cu medalia jubiliară A.C.I.R. şi diploma aferentă.

Cu această ocazie a fost lansat volumul „A.C.I.R. - Un deceniu ȋn slujba insignei româneşti”, autori prof. Tiberiu Kelemen şi Dumitru Ioan Puşcaşu.
Va informăm că mai sunt câteva exemplare ȋn stoc, iar cei interesaţi de achiziţionare ei se pot adresa domnului prof. Tiberiu Kelemen.
Tot cu această ocazie a fost lansat numărul cinci al „Gazetei colecţionarilor de insigne din România”, eveniment marcat prin baterea unei insigne.

Comitetul de organizare.

Sărbători fericite.


Tuturor colegilor care sărbătoresc Sfintele Paşti conducerea A.C.I.R. vă doreşte:


Comitetul de conducere.

Băile Felix capitala insignografiei în 2018.


Vă așteptăm la al X-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 44-a Expoziție colectivă de insigne.

Manifestările celui de-al X-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 44-a Expoziție colectivă de insigne se vor desășura la Băile Felix în perioada 25 – 27 Mai 2018.

Realizatorii reuniunii vor fi: S.C. Accesorii Prod S.R.L. prin ing. Silviu Dobraș și Asociația Colecționarilor de Insigne din România prin prof. Tiberiu Kelemen și Dumitru Pușcașu.

Reamintim membrilor Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România că în urma hotărârii Adunării generale de la Bacău, cotizaţia poate fi depusă şi în contul bancar al asociaţiei:

RO48CECEHD0330RON0760287

Comitetul de organizare.

Page 1 of 2 1 2 »