COMUNICAT IMPORTANTSTIMAŢI COLEGI,

Ca urmare a situaţiei excepţionale create de răspândirea pe întreg teritoriu al ţării noastre a noului CORONAVIRUS, în urma consultării telefonice cu întregul staf al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, s-a hotărât, de comun acord, amânarea datei celui de-al XII-lea Congres Naţional de insignografie şi a celei de-a XLVI-a Expoziţii colective de insigne, ce urmau să aibă loc la Bârlad în luna mai 2020 pentru o locaţie şi o datăce vor fi comunicate ulterior, conform prevederilor art.7 paragraf „e” şi „f” din Statutul Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, în funcţie de evoluţia epidemiei în ţara noastră.
Dorim tuturor membrilor A.C.I.R. şi familiilor acestora multă sănătate!

Petroşani, 18 martie 2020

Preşedinte, prof. Tiberiu Kelemen
Prim-vicepreşedinte, Viorel Stroe
Vicepreşedinte, ec. Ştefan Dina
Vicepreşedinte, Beke Ernӧ
Vicepreşedinte, prof. Vilică Munteanu
Vicepreşedinte, Ilin Milan
Secretar, Dumitru Puşcaşu

Bârlad capitala insignografiei în 2020.
Stimaţi colegi vă informăm pe această cale, că cel de-al XII-lea Congres de insignografie din România va avea loc în perioada 22-24 mai 2020, în Municipiul Bârlad.
Anul acesta tematica jurizată va fi : „Eminescu – simbol al naţiunii române – 170 ani de la naşterea poetului naţional”.
Taxa de participare a membrilor ACIR este de 75 lei de persoană. Organizatorii nu pot asigura cazarea şi masa pentru persoanele însoţitoare, situaţie care duce la achitarea integrală de către aceştia a costurilor de cazare.
Informaţii suplimentare vor fi transmise în viitor şi pe taloanele de participare.

SĂRBĂTORI FERICITE!
Consiliul Director al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, doreşte membrilor ACIR şi tuturor colecţionarilor din ţară, un Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

IN MEMORIAM IONESCU AURELCu adâncă durere în suflet, anunţăm membrii asociaţiei, că în data de 5 septembrie 2019, a trecut la cele veşnice colegul IONESCU AUREL din Alexandria după o lungă şi grea suferinţă.


Dumnezeu sa-l odihnească în pace!

Comitetul de conducere.

Turnu Măgurele capitala insignografiei în 2019.


Vă așteptăm la al XI-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 45-a Expoziție colectivă de insigne.

Manifestările celui de-al XI-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 45-a Expoziție colectivă de insigne se vor desășura la Turnu Măgurele în perioada 07 - 09 Iunie 2019.

Comitetul de organizare.

SĂRBĂTORI FERICITE!
Comitetul Director al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, doreşte membrilor ACIR şi tuturor colecţionarilor din ţară, indiferent de domeniul pasiunii lor, dar şi celor care ne-au susţinut în activitate, un Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

Noutăţi insignografice
Va informăm pe această cale că ȋn cursul lunii februarie 2019, va apare numărul 19 al revistei de specialitate „Jurnalul insignografic”. Anul acesta jurnalul apare atât de târziu datorită faptului că unele articole ne-au sosit cu mare ȋntârziere. Pentru stabilirea unui tiraj optim va rugăm să vă abonaţi la această publicaţie pana cel târziu la data de15 ianuarie 2019. Preţul orientativ este de 35 lei/exemplar.
Solicitările se fac la tel. 0736466094.
Tot cu acestă ocazie vă mai informăm că, datorită faptului că nu au existat propuneri pentru emiterea unor insigne anul viitor, Consiliu de coordonare operativă, propune realizarea a două insigne care vor marca evenimente deosebite. O piesă este dedicată vizitei Papei ȋn România, despre al cărei preţ vă vom informa ulterior deoarece costul depinde de tiraj.
Cea de-a doua marchează emiterea primelor monete Popper ȋn Ţara de Foc, pentru care propunem macheta atașată.
Diametrul 30 mm. Culorile verde, negru sunt culorile internaţionale ale mineritului.
Preţ estimativ 15 lei.
Tirajul acestor piese va fi stabilit funcţie de solicitările făcute de către dumneavoastră la numărul de telefon menţionat mai sus.
Va atenţionăm că nu vor fi realizate piese suplimentare celor solicitate!

A.C.I.R. - UN DECENIU IN SLUJBA INSIGNEI ROMÂNEŞTI.Autori:
Prof. Tiberiu Kelemen
Dumitru Ioan Puşcaşu

Lucrarea care ȋi are autori pe prof. Tiberiu Kelemen şi pe Dumitru Ioan Puşcaşu prezintă o retrospectivă a activităţii Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România din momentul când la Petroşani a apărut ideea coagulării colecţionarilor de insigne ȋntr-o asociaţie de-sine-stătătoare până la momentul obţinerii certificatului de inscriere a acesteia ca persoană juridică fără scop patrimonial sub nr. 9992/278/2009 din 28 decembrie 2009.
A fost un drum lung, anevoios, marcat de 52 de apariţii la Judecătoria Petroşani, dar ȋn final s-a reuşit intrarea ȋn legalitate a asociaţiei, trecându-se după 35 de ani de la vis la realitate.
Au urmat primele provocări majore pentru tânăra asociaţie, adică organizarea congreselor naţionale de insignografie - cel mai important deziderat pentru păstrarea continuităţii ȋntâlnirilor noastre anuale. Cel mai mic eşec ar fi dus la pierderea ȋncrederii colegilor ȋn forma organizatorică aleasă şi destrămarea din faşă a asociaţiei.
Dar se pare că cei de la conducerea asociaţiei (aleasă la primul Congres, care a avut loc la Petroşani la data de 19 septembrie 2009) au găsit calea potrivită, iar după un deceniu asociaţia şi-a sărbătorit, la Băile Felix, momentul naşterii ei. Regretăm că o descriere a celui de-al X-lea Congres nu apare ȋn prezentul volum, deoarece lucrarea a apărut ȋnainte de desfăşurarea lui. Sperăm ca autorii să găsească soluţia ca să avem un tablou complet ȋn care să apară şi congresul lipsă.
Un viitor organizator va putea găsi ȋn lucrare sfaturi valoroase, de care ar trebui să ţină cont persoanele care vor avea probleme ȋn realizarea unei manifestări naţionale ȋn domeniul insignelor.
Pentru a veni ȋn ajutorul colecţionarilor, autorii au introdus un capitol ȋn care sunt prezentate toate insignelor, medaliilor şi plachetelor emise de asociaţie, ȋnsoţite de o scurtă descriere tehnică a fiecărei piese.
Ȋn următoarele capitole autorii ȋl conduc pe cititor, care poate fi mai mult sau mai puţin avizat, ȋn probleme insignografice prin realizarea asociaţiei precum: premiile acordate cu diverse ocazii, activitatea sau preocupările şi studiile membrilor A.C.I.R. dezbătute ȋn organele noastre de presă - „Jurnalul Insignografic” şi „Gazeta colecţionarilor de insigne”.
Nu putea fi exclusă din lucrare nici activitatea celor mai importante centre insignografice din ţară, precum Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” din Bucureşti, cea din cadrul Casei Colecţiilor din Târgu Secuiesc sau de la Vălişoara.
Lucrarea, foarte bine structurată, se ȋncheie cu un omagiu adus celor care au contribuit, fiecare după posibilităţile şi capacităţile sale, la propăşirea insignografiei româneşti, dar care au plecat „să se odihnească” puţin.
„A.C.I.R. - un deceniu ȋn slujba insignei româneşti” reprezintă o lucrare de referinţă ȋn insignografie, un reper şi un document deosebit de valoros, de care trebuie să ţină cont oricine va studia ȋn viitor istoria insignei din România.
Lucrarea profesorului Tiberiu Kelemen şi Dumitru Ioan Puşcaşu nu trebuie să lipsească din bibliotecile noastre de specialitate.
Autorilor le dorim mult succes ȋn activitatea viitoare, putere de muncă pentru a ne ȋncânta şi cu alte lucrări la fel de valoroase.

Viorel Stroe

Petrila.

Informaţii pentru Congresul al XI-lea şi cea de-a XLV-a Expoziţie colectivă de insigne.Ȋn ziua de 9 octombrie 2018, la Bucureşti, a avut loc şedinţa Consiliului director al asociaţiei, la care au participat:
- Preşedintele A.C.I.R. , prof. Tiberiu Kelemen;
- Vicepreşedintele pe zona Bucureşti, ec. Ştefan Dina;
- Vicepreşedintele pe zona Moldova, prof. Vilică Munteanu;
- Vicepreşedintele pe zona Ardeal, Beke Ernö.
Deoarece la Congresul al X-lea nu s-a stabilit tematica ce va fi jurizată, s-a luat următoarea hotărâre ȋn ceea ce priveşte acest subiect:
1) Componenta jurizată a celei de-a XLV-a Expoziţii colective de insigne va fi VÂNĂTOAREA.
2) Participanţii la această tematică vor putea prezenta 5 (cinci) panouri vânătoare care vor conţine insigne româneşti sau străine.
3) Expozanţii pot alege să participe fie la tematica generală fie la cea jurizată!

ATENŢIE!
Nu se admite expunerea la ambele tematici!

Se vor acorda următoarele premii:
- 1 premiu I
- 2 premii II
- 3 premii III
- 4 menţiuni
constând din piese pe care sunt redate scene de vânătoare.

Pentru departajarea exponatelor la tematica jurizată va fi alcătuit un juriu format din trei membri care nu expun la această secţiune.
Dorim mult succes membrilor A.C.I.R. ȋn organizarea exponatelor ȋn acest sens!
Pentru informaţii suplimentare :
Telefon 0736.466.094

Comitetul de conducere.

Al X-lea Congres Naţional de Insignografie şi cea de-a 44-a Expoziţie colectivă de insigne


Anul acesta Congresul Naţional de insigngrafie a avut loc ȋn staţiunea Băile Felix fiind organizat de către Firma ACCESORII PROD Oradea ȋn colaborare cu Asociaţia Colecţionarilor de Insigne din România.

Lucrările Congresului Naţional de insignografie şi cea de-a 44-a Expoziţie colectivă de insigne au fost dedicate:
- Centenarului Marii Uniri;
- 50 ani de la prima expoziţie de insigne din România;
- 10 ani de la ȋnfiinţarea Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România.
Toate aceste evenimente au fost marcate prin emiterea unor insigne jubiliare.

Vă informăm că după alegerile ce au avut loc cu ocazia Adunării generale din data de 26 mai 2018, conducerea A.C.I.R. are următoarea componenţă:

Preşedinte de onoare - PS † Galaction
Preşedinte A.C.I.R. - Prof. Tiberiu Kelemen
Prim-vicepreşedinte - Viorel Stro
Vicepreşedinte zona Ardeal - Beké Erno
Vicepreşedinte zona Banat - Ilin Milan
Vicepreşedinte zona Bucureşti - Ec. Ştefan Dina
Vicepreşedinte zona Moldova - Prof. Vilică Munteanu
Secretar - Dumitru Ioan Puşcaşu
Casier - Ileana Pardos

Tot ȋn cadrul Adunării generale au fost aprobate următoarele taxe pentru anul 2018-2019:
- taxa ȋnscriere 35 lei
- cotizaţie anuală 30 lei
- insigna ACIR ce se primeşte la ȋnscriere 5 lei
- taxă participare la Congresul Naţional de insignografie
pentru membrii A.C.I.R. -75 lei
pentru ȋnsoţitori sau alte persoane -150 lei

Ȋn cadrul Adunării generale au fost aprobate o serie de modificări ale Statutului asociaţiei. Noul text al Statutului va fi publicat integral ȋn numărul 19 al Jurnalului insignografic.

Titlurile de „Colecţionar emerit” pe anul 2018 au revenit colegilor noştrii Ştefan Dina - Bucureşti şi Beke Ernó - Tg. Secuiesc. Trofeele au fost ȋnmânate de către preşedintele asociaţiei, prof. Tiberiu Kelemen.


Premiile „Floarea de colţ” acordate tinerilor colecţionari de insigne de către Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” de la Cercul Militar Naţional anul acesta au revenit următorilor:
Premiul I - Radu Şerban Dina din Bucureşti;
Premiul II - Beke Timea Anet din Tg. Secuiesc;
Premiul III - Fazakas Anna Sophia din Cluj.


Cu ocazia congresului ACIR din anul 2018, Comitetul Director ȋn urma concursurilor lansate ȋn 2017 a acordat următoarele premii:
Cel mai bun articol - domnului Marin Crişu din Braşov
Machetă a insignei congresului ediţia 2018 - Alexandru Gheorghe Turi din Deva
Crearea arhivei foto a asociaţiei - domnul Boer Gheorghe din Tg. Mureş.


Ȋn cadrul Congresului Naţional de insignorafie şi a celei de-a 44-a ediţie a Expoziţiei colective de insigne din anul 2018, spre jurizare a fost propusă tematica „TURISM”. Juriul format din : prof. Vilică Munteanu, ec. Mihai Silviu Ivan şi prof. Tiberiu Kelemen a stabilit următoarea ierarhizare a concurenţilor:

Premiul I - Ştefanov Titus din Arad;
Premiul I - Miatovič Slobodan din Pancevo (Serbia)
Premiul II - Simona Tudor din Vulcan jud. Hunedoara;
Premiul III - Pardos Ileana din Vulcan jud. Hunedoara;
Menţiune - Stroe Ecaterina din Petrila jud. Hunedoara;
Menţiune - Aurel Stanciu din Bacău;
Menţiune - Ştefan Samoilă din Braşov.


Premiile constând din cupe de diferite mărimi au fost oferite de către Firma ACCESORII PROD Oradea, manager general ing. Silviu Dobraş căruia ȋi mulţumim pentru ajutorul acordat şi ȋn această direcţie.
Din păcate pentru anul 2019 nu s-a propus nici o altă tematică, urmând ca ea să fie stabilită ȋn comun acord ȋntre Comitetul Director ACIR şi organizatorul congresului din anul 2019. Tematica stabilită urmând a fi comunicată ȋn timp util participanţilor.

Expozanţii la tematicile nejurizate au fost recompensaţi cu medalia jubiliară A.C.I.R. şi diploma aferentă.

Cu această ocazie a fost lansat volumul „A.C.I.R. - Un deceniu ȋn slujba insignei româneşti”, autori prof. Tiberiu Kelemen şi Dumitru Ioan Puşcaşu.
Va informăm că mai sunt câteva exemplare ȋn stoc, iar cei interesaţi de achiziţionare ei se pot adresa domnului prof. Tiberiu Kelemen.
Tot cu această ocazie a fost lansat numărul cinci al „Gazetei colecţionarilor de insigne din România”, eveniment marcat prin baterea unei insigne.

Comitetul de organizare.

Sărbători fericite.


Tuturor colegilor care sărbătoresc Sfintele Paşti conducerea A.C.I.R. vă doreşte:


Comitetul de conducere.

Băile Felix capitala insignografiei în 2018.


Vă așteptăm la al X-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 44-a Expoziție colectivă de insigne.

Manifestările celui de-al X-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 44-a Expoziție colectivă de insigne se vor desășura la Băile Felix în perioada 25 – 27 Mai 2018.

Realizatorii reuniunii vor fi: S.C. Accesorii Prod S.R.L. prin ing. Silviu Dobraș și Asociația Colecționarilor de Insigne din România prin prof. Tiberiu Kelemen și Dumitru Pușcașu.

Reamintim membrilor Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România că în urma hotărârii Adunării generale de la Bacău, cotizaţia poate fi depusă şi în contul bancar al asociaţiei:

RO48CECEHD0330RON0760287

Comitetul de organizare.

SĂRBĂTORI FERICITE!Comitetul de conducere operativ a Asociaţiei doreşte membrilor ACIR şi tuturor colecţionarilor din ţară, indiferent de domeniul pasiunii lor, dar şi celor care ne-au susţinut în activitatea noastră un Craciun Fericit şi La Mulţi Ani!

Preşedinte A.C.I.R.
prof. Tiberiu Kelemen

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR A.C.I.R. !ÎN ATENŢIA MEMBRILOR A.C.I.R. !.
FOARTE IMPORTANT !

Informăm toţi membrii Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România că în urma hotărârii Adunării generale de la Bacău, din data de 27 mai 2017, cotizaţia poate fi depusă şi în contul bancar al asociaţiei care este:

RO48CECEHD0330RON0760287

Cotizaţia anuală în valoare de 30 lei poate fi depusă individual sau în grup. Se poate achita astfel cotizaţia curentă cât şi cea restantă.
Neachitarea cotizaţiilor restanţe şi celor curente de către membrii A.C.I.R. va crea probleme majore în organizarea congresului din anul 2018.

Preşedinte A.C.I.R.
prof. Tiberiu Kelemen
Casier
Ileana Pardos

JURNAL INSIGNOGRAFIC nr. 17A apărut Jurnalul Insignografic nr. 17 - 2018.

Persoanele interesate de achiziţia numărului 17, sunt rugate să se adreseze conducerii ACIR: preşedinte - prof. Tiberiu Kelemen


Emisiuni insignografice ACIR 2017Conducerea ACIR, are onoarea de a vă prezenta o emisiune insignografică, alcatuită din trei insigne reprezentând:
- Lupeni 1977-2017 - Patruzeci de ani de la greva minerilor din Lupeni;
- Drumul crucii Lupeni-Straja;
- 100 ani de la Marea Unire - 1918-2018;

Sistemul de prindere este tip broşă.
Tirajul emisiunii este limitat, preţul setului fiind de 50 lei (nu se dau separat).
Colegii sau persoanele interesate de achiziţie, se pot adresa conducerii ACIR: preşedinte - prof. Tiberiu Kelemen sau secretar general - Dumitru Puscașu.

COMITETUL DE CONDUCERE

Al IX-lea Congres Naţional de Insignografie - Premiile "Colecţionar emerit"


Anul trecut, după ce au fost acordate ultimele premii „Floarea de colţ”, s-a făcut anunţul că, începând din 2017 va fi acordat onorantul titlu de „Colecţionar emerit” pentru colegii cu multă experienţă, împărtăşită celor tineri, celor care organizează manifestări insignografice, în vederea menţinerii continuităţii reuniunilor noastre, pentru participarea cu studii insignografice în cadrul sesiunilor de comunicări, pentru înfiinţarea şi coordonarea unor cercuri cu profil preponderent insignografic etc.

Prima dată instituirea titlului de „Colecţionar emerit” a fost discutată în anul 2016, în cadrul şedinţei Comitetului de conducere operativă A.C.I.R. S-a cerut părerea în scris a mai multor colegi şi astfel s-a stabilit o primă versiune a criteriilor de acordare şi variantele de insigne ale titlului. Acestea au fost prezentate în Programul-catalog al reuniunii de la Băile Felix pentru a fi supuse aprobării Adunării generale.
A urmat o nouă rundă de discuţii în cadrul Comitetului de conducere operativă, după întoarcerea de la Băile Felix, ajungându-se astfel la forma finală a criteriilor, care sunt publicate şi în Programul-catalog al reuniunii şi vor fi reluate în „Jurnalul insignografic” nr.17.
Titlul va fi acordat timp de 10 ani, în perioada 2017 - 2026, numai de către A.C.I.R.
Ȋn data de 16 ianuarie 2017 machetele trofeelor au fost duse la Firma „ACCESORII PROD” Oradea pentru execuţie.
Pe viitor nominalizările laureaţilor vor constitui o sarcină onorantă, dar deosebit de dificilă, fiind conştienţi că nu-i vom putea mulţumi pe toţi colegii, deoarece se vor acorda anual doar două titluri.
După o lungă dezbatere a Comitetului de conducere operativă, s-a hotărât că azi vom acorda primele doua titluri de „Colecţionar emerit” unor colegi care, după părerea noastră, au întrunit cu prisosinţă criteriile stabilite.

STIMAŢI COLEGI,
Prima nominalizare a titlului de „Colecţionar emerit” s-a făcut anul acesta sub imperiul emoţiilor. Dacă în anii trecuţi în rândul membrilor Comitetului de conducere operativă a asociaţiei au existat divergenţe, acum opinia membrilor a fost unanimă în privinţa acordării primului titlu.
Pentru a nu mări suspansul, sunt în măsură să-l prezint pe primul „Colecţionar emerit” din cadrul A.C.I.R. în persoana P.S.†Galaction episcopul Alexandriei şi Teleormanului, pentru activitatea remarcabilă depusă de-a lungul anilor în domeniul numismaticii şi insignografiei din România.
Un moment fericit l-a constituit organizarea, în colaborare cu Muzeul Teleorman, a celui de-al XV-lea Simpozion Naţional de Numismatică – eveniment marcat şi prin emiterea unei insigne. La manifestare a participat conducerea S.N.R. care a rămas impresionată de modul exemplar de desfăşurare a manifestării. Ȋn acest cadru s-a propus înfiinţarea unei Secţii Numismatice la Alexandria. Astfel, la data de 14 mai 1998, ia fiinţă la Alexandria cea de-a XXVI-a Secţie numismatică, al cărei preşedinte de onoare a fost ales P.S.†Galaction.
La data de 2 august 2001 preşedintele secţiei, d-na Veronica Predoi demisionează, iar conducerea secţiei este preluată de P.S.†Galaction.
Din acel moment colectivul secţiei, formată din 14 membri, a devenit, conform previziunilor regretatului dr. Constantin Preda, unul foarte activ sub o conducere înţeleaptă.
Ȋn perioada 1-2 septembrie 2007 are loc la Alexandria cea de-a XXXIII-a Reuniune a colecţionarilor de insigne. Ȋn cadrul festiv prilejuit de deschiderea reuniunii P.S.†Galaction este recompensat, în premieră cu primul premiu „Floarea de colţ”.
Tot în acelaşi an P.S.†Galaction a avut un aport substanţial (am putea spune hotărâtor) în realizarea Simpozionului Naţional de numismatică de la Bucureşti - Otopeni.
Ȋn anii 2011 şi 2012 s-au realizat, în parteneriat între Secţiile Numismatice Alexandria şi Petroşani, două Congrese Naţionale de insigne, foarte apreciate.
Ȋn anul 2015 P.S.†Galaction organizează la Buşteni, în regim de avarie, am putea spune, Simpozionul Naţional de numismatică.
Trebuie menţionat că în perioada 2004-2010 P.S.†Galaction a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Societăţii Numismatice Române, iar în 2011 a fost ales în funcţia de preşedinte onorific al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România.
Pentru îmbogăţirea colecţiilor personale ale membrilor secţiei şi nu numai au fost iniţiate numeroase emiteri de medalii şi insigne.
Având în vedre realizările enumerate şi multe altele la fel de valoroase, primul titlu de „Colecţionar emerit” îi revine P.S.†Galaction, căruia îi dorim, cu această ocazie deosebită, multă sănătate!


Ȋn perioada de pionierat a activităţii insignografice, un coleg deosebit de tenace a avut o contribuţie hotărâtoare în organizarea a cinci ediţii ale întâlnirilor colecţionarilor de insigne la Timişoara (1976, 1981, 1983, 1986 şi 1987), menţinând astfel continuitatea reuniunilor noastre.
Organizează, de la 1 mai 1981, prima ediţie a „EXPO BANATICA” – o manifestare având caracter local, polarizând în special interesul colecţionarilor din Banat.
Ȋn luna mai 1983, cu ocazia celei de-a IX-a Ȋntâlniri a colecţionarilor de insigne de la Timişoara, pune în circulaţie „Cupa transmisibilă a colecţionarilor de insigne”. A contribuit hotărâtor ca în anii 1983, 1985, 1986, 1987 Secţia Timişoara să câştige acest important trofeu. De asemenea, prin Regulamentul de acordare, Cupa a mai revenit Secţiei Numismatice Timişoara în anii 1976, respectiv 1981 (conform art.6), cu aportul aceluiaşi coleg.
La data de 18 decembrie 1983, împreună cu colegii Milovan Pavel şi Butum Ioan, înfiinţează „Clubul Numismatic al colecţionarilor de insigne din Timişoara”. Clubul a fost prima asociere a colecţionarilor de insigne activând sub preşedenţia colegului Ilin Milan.
Odată cu apariţia „Jurnalului insignografic” a devenit un colaborator valoros, publicând articole deosebit de interesante.
Pentru meritele în activitatea insignografică a fost recompensat, în 2008, cu Premiul „Floarea de colţ”.
A participat aproape la toate manifestările majore în domeniul insignografic, prezentând în cadrul sesiunilor de comunicări, studii insignografice valoroase. Ȋn anul 2009, odată cu înfiinţarea Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România, deţine funcţa de vicepreşedinte al asociaţiei pe Zona Banat.
Ţinând cont de realizările enumerate, de funcţiile avute, conducerea A.C.I.R. îi acordă titlul de „Colecţionar emerit” colegului ILIN MILAN din Timişoara, dorindu-i totodată multă putere de muncă, sănătate şi ani lungi de viaţă!Comitetul de conducere operativă A.C.I.R.

Programul - Catalog al celui de-al IX-lea Congres Naţional de Insignografie


În perioada 26-28 mai 2017, Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” din Bacău, este gazda Celui de-al IX-lea Congres Naţional de Insignografie şi cea de-a XLIII-a Expoziţie colectivă de insigne.
Evenimentul este organizat de:
Asociația Colecționarilor de Insigne din România
Societatea Numismatică Româna

În parteneriat cu:
Consiliul Județean Bacău
Consiliul Local Municipal Bacău

În colaborare cu:
Asociația Generală a Arhiviștilor din România - Filiala Bacău

Cu sprijinul sponsorilor:
SIF MOLDOVA - societate de investiții financiare
DEDEMAN - dedicat planurilor tale
AGRICOLA - neam de gospodari
BARLETA - 20 de ani de ambalaje
HOTEL DECEBAL
GRAFIT - Publicitate din 1997


Programul - Catalog al manifestației, poate fi studiat aici, sau clik pe imaginea de mai sus.

Informaţii noi despre al IX-lea Congres Naţional de Insignografie


Cel de-al IX-lea Congres Naţional de Insignografie şi cea de-a XLIII-a Expoziţie colectivă de insigne şi-a schimbat locul de desfăşurare.
Lucrarile vor avea loc la Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” din Bacău, în perioada 26-28 mai 2017.

Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” - este situat la adresa:
Strada Crângului, Nr. 18, Loc. Bacău.
Coordonatele GPS sunt: 46.5669157, 26.9224477
Pagina web: http://centrulapostu.ro/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/institutie.centruldecultura?fref=ts

COMITETUL DE ORGANIZARE

IN MEMORIAM Cmdr. Av. (r) POPESCU MARIUS-CĂLĂRAŞICmdr. Av. (r) POPESCU MARIUS-CĂLĂRAŞI
1942-2017
.


Popescu Paraschiv Marius s-a nascut în data de 10 Mai 1942 la Călăraşi, părinţi fiindu-i Paraschiv şi Maria.
Familia Popescu a fost una numerousă, compusă din cinci fete şi un băiat–Marius.
Instruirea primară a început-o la Şcoala nr.1 de băieţi din Călăraşi.
Prima întâlnire cu tainele aviaţiei a avut-o prin intermediul A.V.S.A.P. unde a urmat cursuri de planorism, paraşutism şi zbor cu motor. Dragostea pentru zbor s-a transformat în profesiune după 1961 când se înscrie la Şcoala Militară de Aviaţie de la Bobocu, fiind şcolarizat pentru avioane cu reacţie. Ȋn 1966 se specializează în zborul cu elicopterul, aparat pe care nu-l va parasi până la pensionare, totalizând în axceastă perioadă peste 6850 ore de zbor.
Ȋn anul 1976, Popescu Marius devine membru al Societăţii Numismatice Române, iar în 1978 participă pentru prima oara la o Expoziţie Natională la Casa Centrală a Armatei.
Ȋn decursul îndelungatei sale activităţi pe tărâmul colecţionării şi studierii insignelor a primit mai multe premii. Totuşi dintre acestea se pot remarca:
- Premiul de excelenţă acordat în 2006 la Reuniunea colecţionarilor de insigne de la Petrila;
- Premiul „Floarea de colţ”, care i-a fost conferit în 2008 la Petroşani.
Colecţionar cu preocupări constante în domeniu, a colaborat excelent cu S.N.R., fiind şi preşedinte al Secţiei Numismatice C.C.A..
Nu trebuie uitat faptul că domnul cmdr. Av. Popescu Marius – Călăraşi a fost unul dintre membrii fondatori ai A.C.I.R.
Activitatea depusă în cadrul Secţiei Numismatice a C.C.A. i-a fost recompensată şi în cadrul activităţilor numismatice de la Cercul Militar Naţional unde i-a fost acordată distincţia Pana de aur a lui Eminescu, premiul I, II si III.
Din păcate în ziua de 26.02.2017 inima plina de pasiune a comandorului aviator Popescu Marius a încetat să mai bată.

Adio prieten drag!

DUMEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ȊN PACE !


Invitaţie la al IX-lea Congres Naţional de Insignografie
2017


Cel de-al IX-lea Congres Naţional de Insignografie şi cea de-a XLIII-a Expoziţie colectivă de insigne vor avea loc la Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” din Bacău, în perioada 26-28 mai 2017. În cadrul manifestării se va desfăşura o Sesiune de comunicări ştiinţifice cu tematica Insignografie, precum şi schimburi de insigne.
Organizatorii reuniunii sunt ACIR (prin prof. Tiberiu Kelemen, dr. Aurel Stanciu şi prof. Vilică Munteanu) şi Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” din Bacău.
Gazdele oferă participanţilor cazare pentru două nopţi, spaţiu expoziţional pentru maximum patru panouri standard (45 x 35 cm), o masă (1 m.p.) pentru prezentarea pieselor de schimb şi cina comună în seara zilei de 27 mai.
Expoziţia colectivă nu este tematică. În cadrul Congresului se va stabili cum se vor organiza pe viitor, sens în care sunteţi rugaţi să formulaţi propuneri.
Pentru colegii care participă activ la manifestare (expun, prezintă comunicări etc.), organizatorii oferă o diplomă şi o medalie.
Insigna Congresului va putea fi achiziţionată contra cost.
Pentru absolut toţi participanţii care solicită cazare, taxa de participare este de 50 de lei, sumă care va fi trimisă prin mandat poştal, odată cu cu talonul de înscriere, la adresa indicată în invitaţie.
ACIR va acorda, în premieră, două titluri de COLECŢIONAR EMERIT.
Toţi participanţii vor primi, la sosire, Programul-catalog, care va cuprinde şi informaţiile de ultimă oră.
Participanţii la lucrările Congresului au următoarele obligaţii:
- Să returneze prin poştă taloanele de participare şi rezumatele comunicărilor (rezumatele şi prin e-mail) până pe data de 14 aprilie 2017 (data poştei) la adresa menţionată în invitaţie, pentru a putea fi cuprinse în Programul-catalog, respectiv să expedieze taxa de participare.
- Panourile aduse pentru Expoziţia colectivă trebuie să respecte dimensiunile standard şi cerinţele unei expoziţii de ţinută.
- Pentru luarea operativă la cunoştinţă a hotărârilor luate în cadrul Congresului, membrii ACIR trebuie să participe activ la lucrările acestuia
- Să respecte cerinţele organizatorilor.

ATENŢIE!
Cu tot regretul, taloanele sosite după data stabilită nu vor fi luate în considerare.

COMITETUL DE ORGANIZARE

JURNAL INSIGNOGRAFIC nr. 16A apărut Jurnalul Insignografic nr. 16 - 2017.

Din cuprins:
- Al VII-lea Congres Naţional de Insignografie din România;
- Insignele vechi ale drumeţilor montani din Voivodina;
- Producător de insigne, condamnat cu executare;
- Insigne ale societăţilor de binefacere și caritate din România - Insigne ale Societăţilor de temperanţă din România;
- Insigna celui de al XV-lea Congres universal de pace Milano - 1906;
- Insigne contrafăcute;
... și multe altele ...

ÎN MEMORIAM CIMPOI MIHAI
1932 - 2016


În ziua de sâmbătă 15 octombrie 2016 inima colegului Cimpoi Mihai a încetat să mai bată.

Membru al Societății Numismatice Române – Secția Botoșani, membru al Asociației Filateliștilor din județul Botoșani, membru al Asociației Colecționarilor de Insigne din România, al Clubului Numismatic Mihai Eminescu din cadrul Cercului Militar Național, precum și al altor asociații cu activități asemănătoare, a plecat la cele veşnice.
De profesie economist, Cimpoi Mihai s-a născut la 4 martie 1932 în localitatea Nicșeni, județul Botoșani. Din tinerețe a avut preocupări remarcabile în pasiunea colecţionării şi studierii în mod special a pieselor numismatice și filatelice.
Această pasiune și-a dovedit-o nu numai prin a colecționa și a admira piese, dar şi realizând exponate frumoase și prețioase pe care le-a prezentat la întrunirile zonale, naționale și internațio-nale. Prin participarea sa cu regularitate la astfel de acțiuni a fost apreciat, respectat și iubit de către cei ce l-au cunoscut.
Colecţionar cu preocupări constante în domeniu înca din perioada anilor 1968, a colaborat excelent cu SNR, inclusiv cu Secţia Casei Centrale a Armatei. Datorită pasiunii sale, dar şi prin poziţia sa în societate, a organizat manifestări numismatice de amploare în Botoşani care aveau să îl consacre în peisajul numismatic naţional.
A participat activ la acţiunile Clubului Numismatic Mihai Eminescu din cadrul Cercului Militar Naţional unde i s-a acordat distincţia Pana de aur a lui Eminescu, premiul I, II şi III.
Munca sa de o viață dedicată colecționării insignelor i-a fost recompensată în 2005, la Târgu Secuiesc, cu un meritat premiu de excelenţă, iar de către Asociaţia Colecţionarilor de Insigne din România i-a fost acordat în anul 2016 cea mai importantă distincţie în domeniu - Premiul „Floarea de colţ”.
Ultima perioadă a vieții a trăit-o împreună cu familia, în municipiul Râmnicu Vâlcea. Colegii de pasiune îi vor păstra o neștearsă amintire DOMNULUI CIMPOI, roagă pe bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l primească în împărăția Sa.

Ioan Siminicianu
președinte al Secției Botoșani a Societății Numismatice Române.

Întâlnirea anuală a colecţionarilor de insigne Băile Felix,
27 - 29 Mai 2016.Într-o organizare excepțională, s-au desfășurat, la Băile Felix, cel de-al VIII-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 42-a Expoziție Colectivă de Insigne.
Manifestarea, unică în România, a polarizat atenția a 93 de colecționari, dintre care au fost prezenți 86.
Cei absenți vor avea ce regreta, deoarece au pierdut una dintre cele mai frumoase reuniuni din câte au avut loc în cei 42 de ani de când ființează reuniunile, expozițiile colective sau, de opt ani, congresele de profil.
Desfășurarea întâlnirii a fost posibilă datorită implicării totale a colectivului de la Oradea condus de inginerul Silviu Dobraș și a echipei coordonate de la Petroșani de către prof. Tiberiu Kelemen.
Vineri după masă s-a desfășurat ședința Comitetului de conducere A.C.I.R., unde s-au luat hotărâri importante, care urmau să fie supuse aprobării Adunării Generale de a doua zi.
Lucrările Congresului au fost binecuvântate de P.S. Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului și președinte de onoare A.C.I.R.
Au urmat două intervenții excepționale, susținute de către generalul Lazăr Cârjan, președinte de onoare al Asociației Criminaliștilor din România și a directorului Muzeului „Țării Crișurilor”, prof. univ. Aurel Chiriac.
Asistența a ținut un moment de reculegere în memoria colegului Balcu Anton și a celorlalți colecționari care ne-au părăsit prea de timpuriu.
A urmat decernarea ultimelor cinci premii „Floarea de colț” și a numeroase alte diplome, înmânate de diverși participanți.
Tot atunci a fost recompensat cu o diplomă și o cupă colegul Gheorghe Boer, pentru faptul că a creat o adevărată arhiva foto a A.C.I.R.
Domnul ing. Silviu Dobraș a prezentat colectivul care își desfășoară activitatea în cadrul Firmei ACCESORII PROD, precum și obiectul de activitate al acesteia.
S-a efectuat poza de grup, element deosebit de important pentru toți colegii. Pozele vor fi înmânate ulterior.
După masă a avut loc Adunarea generală A.C.I.R., unde au fost adoptate hotărâri importante în viața asociației. Trebuie specificat că a fost lansat un număr remarcabil de materiale numismatice, asupra cărora vom reveni.
Datorită numeroaselor cereri de plecare în dimineața zilei de duminică, s-a hotărât ca festivitatea de recompensare a participanților și decernarea Cupei transmisibile „Ilin Milan” să aibă loc în cadrul mesei festive.
Cupa transmisibilă a revenit Firmei ACCESORII PROD prin domnul ing. Silviu Dobraș, căruia îi mulțumim pentru excepționala organizare a manifestării.
În cadrul festivităților s-a făcut anunțul mult așteptat de către colegul Vilică Munteanu – ca cel de-al IX-lea Congres va avea loc în 2017 la Bacău.
Trebuie subliniat că cea de-a 42-a Expoziție colectivă a avut parte și de un moment „foarte dulce” sub forma unui tort uriaș și logo-ul „Mulți ani tot împreună și la revedere în 2017 la Bacău”.
Congresul s-a terminat, dar va rămâne mult, mult timp în memoria participanților, fiind ceea ce și-au dorit organizatorii – UN MOMENT DE REFERINȚĂ.

Prof. Tiberiu Kelemen;
Dumitru Pușcașu.

Cel de-al VIII-lea Congres Naţional de Insignografie şi cea de-a 42-a Expoziţie colectivă de insigne - Premianţii.


Premianții ediției din acest an, sunt enumerați mai jos, dar câștigătorii sunt toți participanții la al VIII-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 42-a Expoziție colectivă de insigne.

Premiul „Floarea de colţ”:

1) Ştefanov Titus – Arad
2) Dr. Lupu Constantin –Timişoara
3) Turi Gheorghe – Deva
4) Cimpoi MIhai – Râmnicu Vâlcea
5) Fam. Mihai şi Ana Iacob – Bucureşti.

Premiu special pentru realizarea albumului foto al ACIR - Boér Gheorghe din Târgu Mureş.

Premiul continuităţii „Ilin Milan” - familia Ballif .

Diplome acordate de Ilin Milan Sectia Banatul Timişan al SNR :
1) Ştefan Dina –Bucureşti
2) Constantin Ciurea – Buzău
3) Radu Tabără –Sibiu
4) Andrei Balif – Târgu Jiu
5) Gheorghe Boér – Târgu Mureş

Brînzei Stelian din Botoşani a oferit şi anul acesta trei caricaturi domnilor: Munteanu Vilică, Dina Ştefan, Gheorghe Boér şi un desen – portret al poetului Mihai Eminescu domnului Caraman Gheorghe.

Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de acitvitate a Secţiei Numismatice Bârlad, domnul prof. Costel Giurcanu a înmânat diplome domnilor:
P.S. Galaction
Tiberiu Kelemen – Petroşani
Dumitru Puşcaşu – Petroşani
Andrei Balif – Tg. Jiu
Ernó Beke – Tg. Secuiesc
Stelian Brînzei– Botoşani
Gheorghe Căpitanu – Bârlad
Coriolan Chiricheş – Botoşani
Mihai Cimpoi–Râmnicu Vâlcea
Gheorghe Ciutacu - Colilia
Marin Crişu – Braşov
Mihai Costin – Bucureşti
Ştefan Dina –Bucureşti
Silviu Dobraş – Oradea
Mihai Iacob
Vilică Munteanu
Secţia Numismatică Bacău
Vasile Neacşu – Alexandria
Marius Popescu –Bucureşti
Ştefan Samoilă – Braşov
Secţia Numismatică Botoşani
PNL – Alexandria

Domnul Silviu Dobraş a oferit în semn de amintire domnului general Lazar Cârjan, o copie a bastonului de mareşal, iar domnului prof. univ. Aurel Chiriac statueta unui dac liber.

Comitetul de organizare.

Vă aşteptăm la al VIII-lea Congres în 2016.


Vă așteptăm la al VIII-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 42-a Expoziție colectivă de insigne.

Cel de-al VIII-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 42-a Expoziție colectivă de insigne vor avea loc în perioada 27 – 29 Mai 2016. Manifestarea se va desășura la Băile Felix, fiind găzduită integral (cazare, expoziție colectivă, sesiune de comunicări insignografice, schimburi de insigne, masă comună) de Complexul Hotelier „Padiș”.

Realizatorii reuniunii vor fi: S.C. Accesorii Prod S.R.L. prin ing. Silviu Dobraș și Asociația Colecționarilor de Insigne din România prin prof. Tiberiu Kelemen, Dumitru Pușcașu și Viorel Stroe.
Gazdele oferă participanților: cazare pentru două nopți (27-28 și 28-29 mai 2016, spațiu expozițional pentru maxim 5 (cinci) panouri standard (45/34 cm), masă (1 mp) pentru desfacerea pieselor de schimb aduse, o masă comună în seara zilei de 28 mai 2016.

Expoziția colectivă nu este tematizată!

Pentru recompensarea colegilor care participă activ la manifestare (expun, prezintă comunicări, etc.) gazdele oferă o plachetă cu anou și o panglică tricoloră, o diplomă, o insignă de colectionar și un breloc.
Colegii care participă la manifestare doar ca vizitatori în scopul efectuării schimburilor și achiziționării de piese, vor primi o diplomă de participare și, pentru încurajare, o insignă de colecționar, respectiv un breloc.
Insigna manifestării va putea fi achiziționată contra cost!
Pentru absolut toți participanții care solicită cazare taxa de participare este de 50 lei, care va fi expediată prin poștă împreună cu talonul de participare la adresa indicată pe invitație.
A.C.I.R. va oferi și anul acesta cinci premii „Floarea de colț”, ultimele din acest ciclu de 10 ani.
Din anul 2017 premiul va fi înlocuit cu acordarea de către A.C.I.R. a titlului de „Colecționar emerit”.
Toți participanții vor primi la sosire „Programul-catalog” care va cuprinde și informațiile de ultimă oră.

Participanții la lucrările congresului au următoarele obligații:
- Să returneze poștal TALOANELE DE PARTICIPARE și REZUMATUL COMUNICĂRILOR pâna la 15 aprilie 2016! (data poștei), la adresa menționată, pentru a putea fi cuprinse în programul-catalog, respectiv să expedieze și taxa de participare;
- Împreună cu „Talonul de participare” se va returna completată și „Adeziunea de membru A.C.I.R.”;
- Panourile aduse pentru expoziția colectivă să respecte cerințele unei expoziții de ținută;
- Pentru cunoașterea operativă a hotărârilor luate în Adunarea Generală, rugăm membrii A.C.I.R., să participe activ la lucrarile acesteia!
- Să respecte cerințele organizatorilor!
- Atenție! Cu tot regretul, taloanele sosite după data stabilită nu vor fi luate în considerare!
- (Sfătuim participanții să-și aducă costumele de baie).

Comitetul de organizare.

Page 1 of 2 1 2 »