Vă aşteptăm la al VIII-lea Congres în 2016.


Vă așteptăm la al VIII-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 42-a Expoziție colectivă de insigne.

Cel de-al VIII-lea Congres Național de Insignografie și cea de-a 42-a Expoziție colectivă de insigne vor avea loc în perioada 27 – 29 Mai 2016. Manifestarea se va desășura la Băile Felix, fiind găzduită integral (cazare, expoziție colectivă, sesiune de comunicări insignografice, schimburi de insigne, masă comună) de Complexul Hotelier „Padiș”.

Realizatorii reuniunii vor fi: S.C. Accesorii Prod S.R.L. prin ing. Silviu Dobraș și Asociația Colecționarilor de Insigne din România prin prof. Tiberiu Kelemen, Dumitru Pușcașu și Viorel Stroe.
Gazdele oferă participanților: cazare pentru două nopți (27-28 și 28-29 mai 2016, spațiu expozițional pentru maxim 5 (cinci) panouri standard (45/34 cm), masă (1 mp) pentru desfacerea pieselor de schimb aduse, o masă comună în seara zilei de 28 mai 2016.

Expoziția colectivă nu este tematizată!

Pentru recompensarea colegilor care participă activ la manifestare (expun, prezintă comunicări, etc.) gazdele oferă o plachetă cu anou și o panglică tricoloră, o diplomă, o insignă de colectionar și un breloc.
Colegii care participă la manifestare doar ca vizitatori în scopul efectuării schimburilor și achiziționării de piese, vor primi o diplomă de participare și, pentru încurajare, o insignă de colecționar, respectiv un breloc.
Insigna manifestării va putea fi achiziționată contra cost!
Pentru absolut toți participanții care solicită cazare taxa de participare este de 50 lei, care va fi expediată prin poștă împreună cu talonul de participare la adresa indicată pe invitație.
A.C.I.R. va oferi și anul acesta cinci premii „Floarea de colț”, ultimele din acest ciclu de 10 ani.
Din anul 2017 premiul va fi înlocuit cu acordarea de către A.C.I.R. a titlului de „Colecționar emerit”.
Toți participanții vor primi la sosire „Programul-catalog” care va cuprinde și informațiile de ultimă oră.

Participanții la lucrările congresului au următoarele obligații:
- Să returneze poștal TALOANELE DE PARTICIPARE și REZUMATUL COMUNICĂRILOR pâna la 15 aprilie 2016! (data poștei), la adresa menționată, pentru a putea fi cuprinse în programul-catalog, respectiv să expedieze și taxa de participare;
- Împreună cu „Talonul de participare” se va returna completată și „Adeziunea de membru A.C.I.R.”;
- Panourile aduse pentru expoziția colectivă să respecte cerințele unei expoziții de ținută;
- Pentru cunoașterea operativă a hotărârilor luate în Adunarea Generală, rugăm membrii A.C.I.R., să participe activ la lucrarile acesteia!
- Să respecte cerințele organizatorilor!
- Atenție! Cu tot regretul, taloanele sosite după data stabilită nu vor fi luate în considerare!
- (Sfătuim participanții să-și aducă costumele de baie).

Comitetul de organizare.

Legea 217/2015


Vă semnalăm faptul că a fost publicată Legea 217/2015 care completează ,,OuG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii".

Printre alte prevederi, art. 4 stipulează că:
1. Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
2. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Având în vedere că activitatea colecționarilor implică și deținerea de insigne cu astfel de simboluri, vă rugăm să studiați cu atenție această lege, inclusiv din perspectiva participarii la expoziții.

22 - 24 mai 2015 - Târgu Secuiesc


În zilele de 22-24 mai 2015 Municipiul Tg. Secuiesc a fost gazda celui de al VII-lea Congres național de insignografie și a celei de a 41 Expoziții colective de insigne. Organizatorii manifestării au fost Consiliul Local și Primăria Municipiului Tg. Secuiesc, Hobby Cserebere Klub, iar amfitrion, colegul Beke Ernő, care la data amintită a împlinit vârsta de 65 de ani, eveniment care a prilejuit multe momente frumoase în cadrul reuniunii. Au fost prezenți 93 de colecționari, veniți din toate colțurile țării, dar și cate un coleg din Serbia și SUA.
Cei prezenți au adus cu ei 416 panouri cu insigne, expoziția colectivă găzduită de Casa de cultura Vigadó fiind reprezentativă. Expoziția a fost vizitată de peste 1.600 persoane continând 29.100 de insigne, fiind astfel unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen realizate în ultima perioadă.
Cifrele vin să completeze caseta tehnică a unei manifestări de mare amploare care a încantat atat participanții, cât și vizitatorii.

Page 1 of 2 1 2 »