Sărbătoarea celei de-a 40-a ediţii a întâlnirii colecţionarilor de insigne din România

Prof. Tiberiu Kelemen,
Preşedinte A.C.I.R.
Iunie 2014

Punctarea prin diverse metode, între care şi apariţii în media scrisă sau vorbită, a unor aniversări a devenit un fapt obişnuit. Este în schimb deosebit de dificil ca, după numeroasele ediţii ale întâlnirilor care au prilejuit apariţia unor înscrisuri şi a unui volum care tratează detaliat subiectul să mai găseşti elemente de noutate.

Vom încerca totuşi, axându-ne mai mult pe cele petrecute la prima întâlnire, care a avut loc la Petroşani, să redăm momente mai puţin cunoscute care au pigmentat întâlnirile noastre şi să facem unele rectificări funcţie de documentele noi pe care le-am găsit în ultima perioadă.
Între pionierii insignografiei existau legături în cadrul cărora se făceau schimburi de insigne direct sau prin corespondenţă. Din când în când, la întâlnirile numismaţilor, câte un colecţionar de monede, bancnote sau medalii aducea şi câteva insigne. Privite cu indulgenţă, primite uneori cu răceală, micile simboluri metalice au început să fie tot mai îndrăgite. Ele se impuneau prin forţa lor de exprimare, prin claritatea mesajului transmis, frumuseţea coloritului şi estetica formelor.

După momentul 1968 de la Casa Centrală a Armatei Bucureşti (actual Cercul Militar Naţional), cu toate încercările col (r) Dogaru Ioan de a închega o mişcare insignografică prin organizarea unei expoziţii itinerante de insigne pe traseul Braşov – Iaşi – Bacău – Constanţa şi din nou la Bucureşti, nu au apărut rezultatele scontate imediate, cum şi-ar fi dorit autorul manifestărilor.
A trebuit să urmeze şapte ani cu numeroase discuţii şi întâlniri în care au fost implicaţi Milovan Pavel (Timişoara), col (r) Dogaru Ioan (Bucureşti) şi Dula Aurel (Petroşani), care au condus la ideea că o întâlnire între colecţionari cunoscuţi şi alţii despre care nu se ştia nimic ar fi fost benefică mişcării insignografice din România.
Poate un factor decisiv în luarea unei hotărâri a fost creat de efervescenţa primei participări româneşti le o întâlnire internaţională a colecţionarilor de insigne, care a avut loc la Bratislava în martie 1975 (ing. Dula Aurel).
Din lipsa unei informaţii exacte, în volumul „Patru decenii de insignografie românească, 1968-2008” autorii Tiberiu Kelemen şi Dumitru Puşcaşu, apare eronată data primei participări ca fiind în 4 octombrie 1980 – Regensburg (R.F.Germania), tot ing. Dula Aurel.
Pasiunea mocnea, dorindu-se punerea în valoare prin acţiuni specifice, de amploare, a apropierii între colegii de pasiune sau, cum s-ar spune, lipsea scânteia care să aprindă focul.
Cei mai hotărâţi şi mai pregătiţi în acest sens s-au dovedit a fi membrii primei secţii numismatice a Societatea Numismatică Română (S.N.R.), respectiv cei din Petroşani.
Deşi puţini şi oarecum izolaţi geogafic, cu posibilităţi mult reduse de rulaj al materialului de schimb decât ceilalţi colecţionari din marile centre din ţară, insignografii din oraşul de la poalele Parângului au dovedit că prin hotărâre, iniţiativă, muncă şi perseverenţă pot devansa în activitatea îndrăgită centre numismatice cu potenţial specific mai ridicat. Ei nu s-au sfiit să facă primul pas într-un domeniu cultural aproape necunoscut, asumându-şi riscul deschizătorilor de drum, dar beneficiul adus de desfăşurarea ulterioară cu deplin succes a întâlnirilor a demonstrat justeţea orientării şi intuiţiei colecţionarilor din oraşul cărbunelui!