Insigne şi însemne militare româneşti 1948-1989

Insigne și însemne militare românești
1948-1989

autori: Radu Tabără, Ion-Tinel Mihai.
ed. Grinta, Alba Iulia, 2016

”Insigne și însemne militare românești”, elaborată de Radu Tabără și de Ion-Tinel Mihai tratează într-o manieră comprehensivă și bine documentată insignele și însemnele folosite în perioada de referință (1948-1989) de toate instituțiile sistemului național de apărare: armată, interne, gărzi patriotice, Direcția Generală a Serviciului Muncii, Brigada de Lucru Căi Ferate, paza militarizată, fiind atât un instrument util pentru colecționari și istorici cât și o lectură plăcută pentru ceilalți.
În carte sunt abordare pe larg aspecte legate de datare, criterii de acordare, modalități de purtare, variante, tipologie și clasificare, totul însoțit de imagini color și fotografii.
Secțiuni ample sunt dedicate comparației între insignele militare românești și cele sovietice, precum și falsurilor.

În paginile volumului sunt prezentate 187 insigne distincte în multe tipuri și variante, 58 semne de armă, 21 semne de specialitate ale marinei militare și 6 ecusoane.

Lucrarea are 315 pagini și este apărută la ed. Grinta din Alba Iulia. Este full color.

Catalogul colecţiei de insigne "Nicu Tudor"

Catalogul colecției de insigne "Nicu Tudor".
Tematică "Fotbal"

autor: Pardoș Ioan.
2015


Lansarea oficială a lucrării va avea loc în cadrul celui de-al VIII-lea Congres Național de insignografie din România.

"Catalogul este rezultatul unei minuțioase lucrări de cercetare și colaborare a regretatului nostru coleg Pardos Ioan, în domeniul extrem de vast al insignelor având tematica "Fotbal autohton", aflate in colecția Nicu Tudor.
Pardos Ioan, colecționar cu o vastă experiență, s-a angajat să realizeze, împreună cu fiul său Claudiu, o descriere și trecere în evidență a pieselor având tematica "Fotbal", aflate în ampla colecție a colegului nostru, Nicu Tudor. Consider denumirea de catalog puțin pretențioasă deoarece din cuprinsul ei lipsesc elemente specifice unei astfel de publicații.
Pardos Ioan în colecția personală a avut puține piese de fotbal, domnia sa fiind axat, datorită pasiunii sale pentru drumeție, pe tematica "Turism", "Vânătoare", "Sporturi de iarnă", o bogată colectie foto și medalistică, adică tot ce a avut legătură cu natura și frumusețile ei. În perioada în care au fost adunate materialele legate de tematica în cauză s-a avut o bună colaborare cu colegul Ioan Lung de la Deva, alți colegi din țară și, bineînțeles din Valea Jiului, deci o muncă amplă și dificilă.
Cele aproape 1.000 de piese sunt descrise fidel, dar lucru normal, în puține cazuri s-au putut prezenta elemente specifice precum tirajul, cine a executat grafica insignei, gravorul, etc.
De asemenea autorul s-a ferit de anumite elemente precum gradul de raritate sau, lucru lăudabil, valoarea. Cel puțin în ceea ce privește valoarea, în cazul insignelor aceasta este dată de cerere și ofertă, adică de piața.
Personal aș fi curios să aflu în ce tiraj au fost bătute insigne precum: Venus, Ripensia, Kinizsi sau alte rarități, respectiv cine a fost proiectantul pieselor în cauză, respectiv prețul lor, deci din acest punct de vedere nu văd ca lucrarea ar avea lacune. Nu cred că la ora actuală mai există cineva care să mai știe sau dacă mai există vreun aterial documentar despre piesele amintite sau altele la fel de interesante.
Ceea ce le-aș putea reproșa autorilor este calitatea destul de slabă a reproducerilor foto și dispunerea imaginilor în lucrare.
Consider că, deși studiul are unele probleme de ordin tehnic, el constituie o foarte buna bibliografie pentru cei care se află la început de drum în dificila pasiune de colecționar și ordonare a unor piese deosebite, deci recomand călduros achiziționarea ei."

Prof. Tiberiu Kelemen.

Catalogul insignelor emise de OPSP.

Catalogul insignelor emise de Organizația Pionierilor și Șoimii Patriei din România.

autor: Tabără Radu.
Editura Astra Museum, 2014


Catalogul este rezultatul unei activități de peste șapte ani de cercetare și colecționare în domeniul insignelor pentru pionieri și șoimii patriei.
Lucrarea cuprinde doar insignele, medaliile și brelocurile care au putut fi clar identificate ca aparținând sau având legătură cu Organizația Pionierilor din România si Organizația Șoimilor Patriei.CUPRINS

Prefață
Considerații generale
Scurt istoric
Partea I. Insigne emise de Organizația Pionierilor din România în intervalul 1949-1966.
Partea a II-a. Insigne și medalii emise de Organizația Pionierilor din România în intervalul 1966-1989.
Partea a III-a. Brelocuri emise de Organizația Pionierilor din România,
Partea a IV-a. Insigne emise de Organizația Șoimii Patriei din România 1977-1989.

Catalogul a fost lansat duminică 29 Iunie 2014 la Petroșani, constituind un moment aparte în cadrul desfășurării celui de al VI-lea Congres Național de Insignografie din România.
Pentru pasionata activitate depusă la realizarea valoroasei lucrări, autorul a fost răsplătit cu o Diplomă de Excelență oferită de catre conducerea A.C.I.R.

Insigne - Distincţii

Insigne - Distincții.

autor: Ciurea Constantin.
Editura Editgraph Buzau, 2013


Volumul "Insigne-Distincții", tratează doar un mic segment din vastul domeniu pe care îl reprezintă insignografia - acela de insignă ca însemn acordat drept formă de recompensă morală pentru realizări în activitate în diverse domenii și pt alte merite deosebite.
Perioada luată în discuție, extrem de vastă, începe sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și ne conduce până dupa 1990, când apar numeroase partide politice care au însemne proprii.CUPRINS
Prefață
Cuvânt înainte
Insigne - Domnitorul Alexandru Ioan Cuza
Insigne - Principele și Regele Carol I
Insigne - Regele Ferdinand I
Insigne - Regele Carol al II-lea
Insigne - Republica Populară Română
Insigne - Republica Socialistă România
Insigne - Perioada 1990-2010.

Patru decenii de insignografie românească

Patru decenii de insignografie românească.
1968 - 2008

autori: Tiberiu Kelemen & Dumitru Puscaș.
Editura Măiastra 2009


Cartea este o cronologie a întâlnirilor și reuniunilor anuale a colecționarilor de insigne, întâlniri ce au avut loc pe parcursul a patruzeci de ani.
Bogat ilustrată, prezintă imagini de la fiecare întâlnire, realizările insignografice și medalistice a întâlnirilor, dar și o listă a comunicărilor și a premiilor acordate de-a lungul timpului.
Pentru oricine studiază insigna, volumul reprezintă un ghid deosebit de valoros ce ar trebui să se regăsească în biblioteca fiecărui colecționar.


Insignele Aviaţiei Militare Române

Insignele Aviației Militare Române.

autor: Iliese Marcel.
Editura: Mirton Timișoara, 2007


Lucrarea constituie un documentar deosebit de valoros pentru toate categoriile de cititori, începând de la călătorul grăbit care-l răsfoieşte pe aeroport între două avioane, la colecţionarul care se ghidează şi îşi aşează bazele colecţiei pe cele descrise de autor, sau la omul de ştiinţă care aprofundează şi studiază lucrarea ca pe un document preţios.
Pentru mai tinerii piloţi care brăzdează acum imensitatea ceru-lui albastru, lucrarea constituie o trecere prin istorie a unei ocupaţii frumoase dar extrem de periculoase, ocupaţie care are ca însemn (nici nu se putea un altul mai potrivit) – pajura.
Cartea este bilingvă (română-engleză), având o grafică excepţională, care ar face să pălească de invidie şi pe cei mai aprigi cârcotaşi.CUPRINS
Prefață
De ce?
Însemnele piloților militari români
Pilot și observator aerian
Cosmonaut român
Tehnicii de aviație
Inginerii de aviație
Subinginerii de aviație
Navigatori
Specialist dirijare trafic
Transmisioniști
Specialist transmisiuni și ATTNA
Meteorologii de aviație
Insignele parașutistilor militari
Alte insigne de aviație militară
Miniaturi

Insigne şi medalii emise de CNH

Insigne și medalii emise de Compania Naționala a Huilei S.A. Petroșani.

autori: Tiberiu Kelemen & Dumitru Pușcașu.
2006


Lucrarea reprezintă o scoatere la lumină a unei părţi până acum neglijate a istoriei Văii Jiului şi redarea ei celor care, de-a lungul multor generaţii, s-au desăvârşit profesional şi au lucrat în întreprinderile miniere coordonate de Societatea Anonimă Română, Societatea Petroşani, SOVROM Cărbune, Centrala Cărbunelui Petroşani sau Regia Autonomă a Huilei – numai câteva denumiri pe care le-a avut Compania Naţională a Huilei de-a lungul anilor.

Cartea se adresează atât tinerilor care încearcă să înjghebeze o colecţie insignografică sau medalistică, dar şi numismaţilor avansaţi în vederea identificării unor piese mai puţin cunoscute.


Insignele judeţului Botoşani

"Insignele județului Botoșani"

autori: Mihai Cornaci & Coriolan Chiricheș
Editura AXA Botoșani, 2005


Lucrarea analizează corpusul de insigne al unui județ, iar pe lângă reproducerea foto a piesei ne apare și o descriere istorică a acesteia, tirajul, materialul folosit, eventual numele gravorului și unele elemente care nu se vad în imagine (precum sistemul de prindere).


CUPRINS

Cinste lor !
O inițiativă laudabilă
Insigna
I. Apararea sănătății
II. Personalități
III. Instituții de cultură
IV. Religia
V. Localități
VI. Culturale
VII. Heraldică
VIII. Sportive
IX. Militare
X. Politice
XI. Elemente heraldice din vechile steme ale Botoșaniului redate pe insigne
XII. Cronologia reuniunilor colecționarilor de insigne din România
XIII. Colecționarii de insigne din județul Botoșani
XIV. Din partea autorilor
XV. Bibliografie