Legea 217/2015


Vă semnalăm faptul că a fost publicată Legea 217/2015 care completează ,,OuG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii".

Printre alte prevederi, art. 4 stipulează că:
1. Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
2. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Având în vedere că activitatea colecționarilor implică și deținerea de insigne cu astfel de simboluri, vă rugăm să studiați cu atenție această lege, inclusiv din perspectiva participarii la expoziții.

22 - 24 mai 2015 - Târgu Secuiesc


În zilele de 22-24 mai 2015 Municipiul Tg. Secuiesc a fost gazda celui de al VII-lea Congres național de insignografie și a celei de a 41 Expoziții colective de insigne. Organizatorii manifestării au fost Consiliul Local și Primăria Municipiului Tg. Secuiesc, Hobby Cserebere Klub, iar amfitrion, colegul Beke Ernő, care la data amintită a împlinit vârsta de 65 de ani, eveniment care a prilejuit multe momente frumoase în cadrul reuniunii. Au fost prezenți 93 de colecționari, veniți din toate colțurile țării, dar și cate un coleg din Serbia și SUA.
Cei prezenți au adus cu ei 416 panouri cu insigne, expoziția colectivă găzduită de Casa de cultura Vigadó fiind reprezentativă. Expoziția a fost vizitată de peste 1.600 persoane continând 29.100 de insigne, fiind astfel unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen realizate în ultima perioadă.
Cifrele vin să completeze caseta tehnică a unei manifestări de mare amploare care a încantat atat participanții, cât și vizitatorii.

TÂRGU SECUIESC – anul acesta, centrul insignografiei româneşti.


În intervalul 22 - 24 mai 2015 Municipiul Tg. Secuiesc va găzdui cel de-al VII-lea Congres Naţional de Insignografie şi a 41-a Expoziţie colectivă de insigne, manifestare organizata de Hobbi Cserebere Klub, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Tg. Secuiesc.

Anii 2000, 2005, 20l0, iar acum 20l5 reprezintă pentru colecţionarii de insigne tot atâtea jaloane, când au venit la Tg. Secuiesc pentru a marca sărbătoarea insignei din ţara noastră.
Vom încerca, în limita resurselor restrânse de care dispunem, să oferim tuturor colecţionarilor un climat favorabil pentru desfăşurarea manifestării în contextul celor hotărâte de Adunarea Generala ACIR de anul trecut.
Măsurile luate şi pe care le vom aplica, chiar dacă nu convin multora, vin să contracareze problemele apărute la Bucureşti şi Petroşani, de care organizatorii s-au lovit în ultima perioadă.
Sperăm, însă, că anul acesta colegii vor fi mult mai atenţi în aprecierea posibilităţilor deplasării la Tg. Secuiesc, iar lucrurile intră pe un făgaş normal.
Pregătim pentru participanţi mici surprize, care sperăm să le facă plăcere tuturor. Vom organiza o expoziţie de insigne netematizată, în care fiecare participant va putea expune în număr nelimitat, cele mai reprezentative panouri din colecţie. Va exista o vizită la „Casa colecţiilor” şi, dacă vremea o va permite, vom efectua şi tradiţionala poză de grup la monumentul lui Gábor Áron - un simbol al municipiului nostru.
Trebuie să remarc buna colaborare pe care Hobbi Cserebere Klub a avut-o cu conducerea ACIR, care ne-a fost alături în toate demersurile.

Toţi colegii care au expediat prin poştă taloanele de participare vor fi aşteptaţi cu mult drag de către organizatori în ziua de 22 mai 2015 la Tg. Secuiesc, pentru a putea monta expoziţia colectivă în sălile Casei de Cultură VIGADÓ şi să ne bucurăm de momentul reîntâlnirii după un an!

Beke Ernő, organizator

8 iulie 2014 Petroşani


S-a încheiat cea de-a 40-a expoziţie a colecționarilor de insigne din România care a avut loc la Petroșani în perioada 27 – 29 iunie 2014. La manifestare au participat 85 de membri ACIR și 17 colecționari veniți din țară. Expoziția colectivă care s-a întins pe 63 metri a însumat 240 de panouri netematizate conținând convențional 14.400 de insigne. În cadrul sesiunii de comunicări insignografice s-au prezentat 15 lucrări de specialitate.
A fost lansat de către colegul Radu Tabără volumul: Catalogul Insignelor emise de Organizația Pionierilor și Organizația Șoimii Patriei din România. S-a tipărit primul număr al Gazetei Colecționarilor de Insigne din România, o ediție aniversară care vine să marcheze cea de a 40-a ediție a întâlnirii colecționarilor de insigne. Au apărut nr. 12 si 13 ale Jurnalului Insignografic, tipărite la Botoșani.
S-au conferit 23 de insigne și diplome de onoare ACIR unor colecționari cu merite deosebite în activitatea asociației. Pentru promovare, mediatizare şi rezultate deosebite în domeniul insignografic din România au fost decernate 5 premii Floarea de Colț unor colegi merituoși.
Pentru marcarea întâlnirii jubiliare au fost confecționate la firma Accesorii Prod Oradea 3 insigne și o medalie unifață având diametrul de 80 mm. La cererea unor colegi s-a confecționat încă o insignă pentru cel de-al cincilea Congres din 2013, care a fost pusă in circulație cu această ocazie.
Cupa transmisibilă a Colecționarilor de Insigne a revenit colegilor din Valea Jiului. NE VEDEM ÎN 2015 LA TG. SECUIESC!

Page 2 of 2 2 1 »